Lịch sử Tập đoàn ITD:

 • Tháng 5/1994CATIC – Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển được thành lập bởi một nhóm giảng viên của trường Đại học Bách khoa TP. HCM nhằm nghiên cứu giải pháp và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Trung tâm CATIC đã hoàn thành sứ mạng từ năm 2007.
 • Tháng 10/1996: Công ty TNHH Thương mại Toàn Cầu A (GLT) được thành lập từ sự kết hợp giữa CATIC và hai đối tác Úc và Singapore trong việc kinh doanh giải pháp chống sét toàn diện và thiết bị điện của Công ty Global Lightning Technologies Pty Ltd (Úc). Từ năm 2005, Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu, và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX từ năm 2010.
 • Tháng 10/1996: Công ty TNHH Công nghệ Tự động Tân Tiến (AIT) được thành lập từ Trung tâm CATIC và trở thành đại lý đầu tiên của Tập đoàn Siemens (Đức) trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy tại Việt Nam.
 • Tháng 1/1997: Công ty TNHH Tin học Siêu Tính (ST) được thành lập từ sự hợp tác hợp tác giữa CATIC và Công ty DTS Marketing Pte. Ltd. (Singapore) nhằm triển khai các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý nhà hàng, khách sạn và siêu thị.
 • Tháng 1/1999: Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) ra đời với mục đích quản lý đầu tư tại các công ty thành viên và tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm CATIC (20/01/1999).
 • Tháng 2/1999: Công ty TNHH Cơ điện Thạch Anh (QMC) được hình thành với định hướng phát triển kinh doanh trong lĩnh vực cơ điện.
 • Tháng 12/2005: Triển khai chính sách “đồng sở hữu”, các công ty TNHH được chuyển công ty cổ phần, tạo điều kiện cho nhân viên được mua cổ phần, gắn bó và  phát triển cùng công ty, đồng thời nâng cao nguồn vốn hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.
 • Tháng 1/2006: Thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Tín Thông (RTC) với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là cung cấp giải pháp viễn thông và nhận dạng tự động.
 • Tháng 12/2007: Thành lập Công ty Liên Doanh Global – SITEM (GSC),  là công ty tích hợp về Hạ tầng trung tâm dữ liệu (Data Center) và cung cấp máy lạnh chính xác cho ngành viễn thông và trung tâm dữ liệu.
 • Tháng 8/2008: Thành lập Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiên Phong (ITDS), sau đó chuyển thành Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Công nghệ Tiên Phong.
 • Tháng 12/2012: Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM HOSE dưới mã “ITD”
 • Tháng 6/2014: Tập đoàn ITD tái tổ chức lại, thành lập bốn Ban Kinh doanh chính: