Trước khi nộp hồ sơ thi tuyển, ứng viên vui lòng tham khảo trình tự tuyển dụng của Công ty chúng tôi.

 

Hồ sơ dự tuyển (Application)

 

Sau khi tìm hiểu kỹ vị trí tuyển dụng (mô tả công việc, yêu cầu của vị trí tuyển dụng), ứng viên nộp Hồ sơ dự tuyển. Tùy từng đợt tuyển dụng/vị trí tuyển dụng, Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu nộp hồ sơ online, nộp qua email, hoặc bản cứng.

Hồ sơ dự tuyển có thể bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, có kèm theo các bản sao (không cần công chứng) Văn bằng, chứng chỉ, tài liệu liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Mọi thông tin cung cấp trong hồ sơ dự tuyển phải đảm bảo là chính xác. Hồ sơ của bạn sẽ được xem xét đánh giá, nếu phù hợp vị trí tuyển dụng và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, bạn sẽ nhận được thông báo mời tham dự sơ tuyển Vòng 1 (qua điện thoại, email hoặc tin nhắn SMS). Khi tham gia sơ tuyển Vòng 1, ứng viên vui lòng mang theo bản gốc các tài liệu trong hồ sơ dự tuyển để chúng tôi đối chiếu.

 

Vòng 1 – Sơ tuyển (Round 1 – Checking and Testing)

  • Phương thức sơ tuyển:Phỏng vấn trực tiếp hay hoặc thi viết trên giấy (đối với nhân viên kế toán, tài chính,…).
  • Nội dung sơ tuyển:Kiểm tra thông tin hồ sơ dự tuyển, kiểm tra kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, Tiếng Anh,…

Ứng viên vượt qua Vòng 1 sẽ được Công ty chúng tôi mời tham dự thi tuyển Vòng 2 (qua điện thoại, email hoặc tin nhắn SMS).

 

Vòng 2 – Phỏng vấn (Round 2 – Interview)

Sau khi vượt qua Vòng 1, bạn sẽ được phỏng vấn chuyên sâu với các lãnh đạo hay quản lý của Công ty chúng tôi.

 

Lưu ý: Trong một số trường hợp đặc thù, Công ty chúng tôi có thể tiến hành hẹn gặp bạn Vòng 3 với các nội dung chi tiết về vị trí công việc, nhiệm vụ và quyền hạn, thỏa thuận về lương thưởng, thời gian bắt đầu làm việc,…

 

Thông báo kết quả (Offer Letter or Letter of thanks)

  • Nếu bạn trúng tuyển, chúng tôi sẽ thông báo qua điện thoại, email hoặc điện thoại và mời bạn lên gặp Ban Nhân sự để bàn về các thủ tục tiếp nhận công việc
  • Nếu bạn không phù hợp với vị trí tuyển dụng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được Thư cảm ơn của Công ty chúng tôi qua email trong vòng 45 ngày.