Hãng Zebra Technologies sau khi mua lại Motorola Solutions (là công ty đã mua lại Symbol Technologies và Psion) đã trở thành công ty số một thế giới trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị Auto-ID, trong đó có các máy quét mã vạch cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể phân chia các dòng máy quét này thành các nhóm như sau:

  1. Dòng máy quét 1D model LIxxxx và LSxxxx
  2. Dòng máy quét 2D DS2xxx và DS4xxxmodel 
  3. Dòng máy quét 2D model DS6708-DL và DS8100 Series
  4. Dòng máy quét bền bỉ model LS3xxx-ER và MT2000 Series
  5. Dòng máy quét 1D/2D siêu bền Zebra 3600 Series
  6. Dòng máy quét hand-free và on-counter
  7. Dòng máy quét gắn quầy in-counter
  8. Dòng máy quét dành cho y tế
  9. Dòng máy quét di động bỏ túi

Thông tin chung về các dòng máy quét và ứng dụng của nó có thể xem tại đây: File download